Jdi na obsah Jdi na menu
 


My English Portfolio

10. 10. 2016

Naučit se cizí jazyk neznamená jen znát gramatická pravidla a slovíčka, ale umět je i používat. Většina žáků a studentů se připravuje doma hlavně na zvládnutí gramatických testů, s mluveným projevem ale mívá většina problémy. Proto je důležité procvičovat doma i mluvení.

Postupně bychom se měli naučit mluvit o různých věcech, reagovat na otázky a diskutovat. Začátkem pro nás bude portfolio, které budeme postupně tvořit a rozšiřovat až do devátého ročníku.

Na každý měsíc dostanete za úkol zpracovat jedno téma. Téma bude vypracované na papíře formátu A4 a na konci každého měsíce si ho vložíte do desek (portfolia). Během následujícího měsíce budu zkoušet z témat, která byla zadaná v předchozích měsících (budete-li zkoušeni například v prosinci, musíte umět témata z listopadu, října i září). Při zkoušení mi ukážete portfolio a na zadané téma budete (bez koukání do papíru) mluvit. Na závěr odpovíte na otázky ode mě a od spolužáků. 

Pravidla:

5. třída: celkem 5 témat; každé téma cca 12 vět

6. třída: celkem 6 témat; kadžé téma cca 15 vět

7. třída: celkem 7 témat; každé téma cca 20 vět

8. třída: celkem 8 témat; každé téma cca 25 vět

9. třída: celkem 9 témat; každé téma cca 30 vět

Slovní projev musí být na úrovni daného ročníku, určitě nebude stačit, když třeba v sedmé třídě budete používat krátké tří až čtyřslovné věty. Základní gramatika musí být zvládnutá bez chyb a měli byste používat slovní zásobu a gramatiku minimálně úrovně daného ročníku. 

Jednotlivá témata se mohou překrývat - například v prvním tématu budete mluvit o sobě, ve druhém také o sobě, o svých zájmech. Další téma bude třeba o cestování, další o sportech, což mohou být také vaše koníčky. Vždy se ale musíte držet daného tématu.

Přehled témat:

1. (září) I and my family 

2. (říjen) My school and my hobbies

3. (listopad) Likes and dislikes

4. (prosinec) - výběr ze dvou témat:  My best friend  nebo  My favourite singer (actor, sportsman) 

5. (leden) Daily routine

6. (únor) My favourite film (book, game, ... )

7.  (březen) English speaking countries